Wie is Jóska Soós?

Autoportrait, 1995

Jóska Soós, Autoportrait, 1995

In zijn geboorteland Hongarije werd Jóska Soós (1921) van jongs af opgeleid door een plaatselijke genezer. Na de Tweede Wereldoorlog kwam hij terecht in Marcinelle, waar hij vijf jaar in de kolenmijn werkte. Zijn ervaringen in deze lichtarme omgeving zetten hem aan om zijn ervaringen te gaan tekenen en schilderen.

In de jaren 1970 begon Jóska Soós voor het eerst te 'sjamaniseren' voor wie zijn hulp inriep. Hierbij gebruikte hij sjamanistische rituele voorwerpen, waaronder zijn zelfbeschilderde sjamanentrommel, klankschalen, bellen, blaasinstrumenten en ratels. Zijn motto was: "Ik genees niet, ik herstel de harmonie." Dit motto stond centraal in zijn activiteiten als sjamaan in een grootstedelijke context.

In zijn eigen kunst vertaalde Jóska Soós steeds zijn belevingswereld als sjamaan. Hij bracht zijn symbolisch geladen werken steeds in verband met zijn extatische reizen naar de wereld van de geesten. In zijn werk herkennen we vaak gestileerde antropomorfe figuren, krachtige lijnen en een sterke lichtwerking.

In 1988 verhuisde hij naar Merksem, nabij Antwerpen, waar hij tot op hoge leeftijd actief bleef als sjamaan en kunstenaar. Hij overleed in 2008.

 

Colofon

Colofon

Archief en documentatie:
Monique Franken

Wetenschappelijke redactie &
Website Design:

INTRO Cultuur & Media

Vertaling Hongaars:
Réka Deuten-Makkai


Alle rechten voorbehouden. Noch tekst, noch grafische elementen van deze site mogen zonder toestemming van de auteurs vermenigvuldigd worden.


Taalkeuze:
Language selection:
Válasszon nyelvet:

nl/en/hu